BOEK “THE FUTURE LEADER”

Zullen leiders van 2030 zo anders zijn dan leiders van vandaag? En zo ja, hoe? Het is een vraag die Jacob Morgan stelde aan meer dan 140 CEO's over de hele wereld voor zijn boek The Future Leader.

 


De consensus is dat sommige kernaspecten van leiderschap hetzelfde zullen blijven, zoals het bepalen van een visie en het uitvoeren van een strategie, maar dat we een nieuw type leider nodig zullen hebben om ons door het volgende decennium en daarna te leiden. Maar waarom?

 


Deze zes trends zullen een belangrijke rol spelen bij het vormen van toekomstige leiders in het komende decennium en daarna.

 

 

AI en technologie

Toen Jacob Morgan CEO's vroeg wat zij zagen als de grootste trends die invloed hebben op leiderschap, was het meest voorkomende antwoord dat hij kreeg de groei van kunstmatige intelligentie en technologie. Het is geen geheim dat technologie zich in een adembenemend tempo ontwikkelt. Kunstmatige intelligentie heeft het vermogen om de manier waarop bedrijven werken en mensen werken volledig te veranderen. Maar de opwinding over AI en nieuwe technologie gaat gepaard met angst en onzekerheid. Het is aan leiders om deze angsten weg te nemen door te zoeken naar manieren om AI te implementeren die iets toevoegt aan werknemers in plaats van hun baan te vervangen. Leiders moeten hun angsten temperen en positief blijven over nieuwe technologie. Ze moeten goed op de hoogte zijn van AI en experimenteren met nieuwe technologieën, zodat ze anderen kunnen helpen begrijpen wat de mogelijke impact op hun werk is.

 

Tempo van verandering

Naast de groei van AI en technologie is er het algemene tempo van verandering. Hoe we leven en werken is vandaag de dag drastisch anders dan vijf jaar geleden, laat staan 20 of 30 jaar geleden. Verandering omringt ons in de vorm van klimaatverandering, globalisering, diversiteit en tientallen andere zaken. Verandering is constant en heeft altijd plaatsgevonden. Wat vandaag anders is, is de snelheid waarmee verandering plaatsvindt. Om succesvol te zijn, moeten organisaties voortdurend vooruitkijken en moeten leiders veranderingen omarmen in plaats van uit de weg gaan. Toekomstige leiders moeten wendbaar zijn, zich gemakkelijk kunnen aanpassen en zich comfortabel voelen met het uitdagen van de status-quo.

 

Doel en betekenis

Terwijl bedrijven vroeger gemakkelijk toptalent konden aantrekken met de belofte van een hoog salaris, is dat nu niet langer het geval. Werknemers willen nu werken voor een organisatie die een doel en betekenis biedt, en ze zijn zelfs bereid om hiervoor een salarisverlaging te nemen. Purpose is de reden van bestaan van een organisatie en omvat vaak zaken als investeren in werknemers, een verschil maken in de wereld of innovatie stimuleren. Betekenis is de persoonlijke impact van het werk van elke werknemer. Werknemers willen zien dat hun inspanningen impact hebben en bijdragen aan het algemene doel van het bedrijf. Om het goede voorbeeld te geven, moeten leiders eerst hun eigen baan, doel, impact en betekenis begrijpen voordat ze hun werknemers helpen hetzelfde te doen. Ze moeten hun werknemers individueel leren kennen om te begrijpen wat hen motiveert.

 

Nieuw talentlandschap

De afgelopen jaren hebben enorme veranderingen teweeggebracht in het algemene talentlandschap, en het is nog maar het begin. Nu oudere werknemers met pensioen gaan en jongere generaties hun intrede doen op de arbeidsmarkt, zijn veel bedrijven voortdurend op zoek naar bekwame werknemers. Tegelijkertijd worden diversiteit en inclusie steeds belangrijker. Het nieuwe talentlandschap is meer dan alleen een veranderende demografie; het is een nieuwe aanpak om talent aan te trekken en te behouden, terwijl werknemers ook worden opgeleid en bijgeschoold om voorbereid te zijn op de toekomst van werk. Leiders van de toekomst moeten streven naar het ontwikkelen van diverse teams en het creëren van een inclusieve omgeving. Ze moeten investeren in het bijscholen van werknemers en tegelijkertijd manieren vinden om oudere werknemers te betrekken en werknemers van alle leeftijden te motiveren om hun eigen loopbaanontwikkeling in handen te nemen.

 

Moraliteit, ethiek en transparantie

De dagen dat controlerende leiders probeerden de slimste persoon in de kamer te zijn, zijn voorbij. Een recente impuls voor moraliteit, ethiek en transparantie heeft geleid tot meer authentieke en nederige leiders. Bedrijven met een ethische basis presteren financieel beter en hebben een hogere klant- en medewerkerstevredenheid. Dit soort organisaties wordt gecreëerd door morele leiders. Tegelijkertijd worden leiders onder een vergrootglas gelegd omdat mensen transparantie eisen. Leiders kunnen zich niet langer achter hun titel verschuilen - ze moeten open en eerlijk zijn tegenover hun bedrijf en het publiek. Leiders van de toekomst moeten hun eigen morele kompas bepalen en een sterk gevoel hebben voor hun persoonlijke overtuigingen. Gewoon stilstaan is niet langer goed genoeg; leiders moeten een standpunt innemen en zo transparant en authentiek mogelijk zijn.

 

Globalisering

Naarmate de technologie groeit, raakt de wereld meer met elkaar verbonden en lijkt hij kleiner. Elk land was vroeger zijn eigen economie, maar nu kunnen we direct samenwerken en communiceren met mensen over de hele wereld. Alle bedrijven zijn nu wereldwijd en hebben het potentieel voor wereldwijde werknemers en klanten. Globalisering brengt complexe geopolitieke problemen met zich mee en grote kansen om samen te werken en culturen te delen. Toekomstige leiders moeten de globalisering omarmen door wereldburgers te worden die verschillende culturen waarderen en weten hoe ze over culturele en taalbarrières heen moeten communiceren. Buitenlandse ideeën moeten worden gezien als kansen, niet als uitdagingen vol angst. Leiders van de toekomst moeten aandacht besteden aan mondiale kwesties en begrijpen wat er overal ter wereld gebeurt.

 

Leiders die klaar zijn voor de toekomst moeten trends begrijpen en hun leiderschapsaanpak aanpassen aan veranderingen in de manier waarop we denken, werken en leven. Deze zes trends zullen de komende jaren cruciaal zijn voor leiders.